Vítejte na stránkách TOLFIN, s.r.o.

Cílem společnosti je směrovat své působení k realizaci investičních, restrukturalizačních a revitalizačních záměrů a celkovému oživení ekonomiky regionu Moravy a Slezska, případně dalších oblastí.

Při své činnosti společnost využívá nabytého know-how z období 2000-2008, kdy nynější zaměstnanci byli pracovníky společnosti OSINEK, a.s. a byli přímo účastni procesu restrukturalizace a vyrovnání se s věřiteli společnosti VÍTKOVICE, a.s. to bylo umožněno financováním výroby a odbytu metodou tzv. tollingu, kterou současní pracovníci společnosti úspěšně realizovali...

pokračovat na historii společnosti

Poslání
Společnost TOLFIN je společnost operující v oblasti ekonomiky, financí a strategie. Zejména se jedná o tvorbu systému a následně zajištění potřeb pracovního kapitálu pro společnosti realizující jednotlivé projekty.
Vize
Naší vizí je dosáhnout spokojenosti zákazníka kvalitou a komplexností našich poradenských služeb a stát se tak nepostradatelným partnerem našich klientů
Flexibilita a kreativita
Pružnost ve vztahu vyhovět náročným požadavkům klienta, snaha vnášet nové myšlenky a poznatky do systémů, které si klient žádá.